Prenatest™

С ДНК теста Prenatest™ могат да бъдат открити по неинвазивен по време на бременността феталните тризомии 21 (Синдром на Даун), 13 (Синдром на Патау) и 18 (Синдром на Едуардс) с много голяма прецизност. За целта се взема венозна кръв от майката и се анализира чрез секвениране от ново поколение. С изключително ниското си ниво на фалшиво-положителни резултати от 0.5%, тестът дава възможност за ранна диагностика на феталната малформация и по този начин намалява броя на необоснованите инвазивни методи за изследване на бременните жени без да уврежда плода. PrenaTest™ е едно иновативно неинвазивно средство за пренатална диагностика, което отлично допълва класическите пренатални скринингови изследвания и, за разлика от инвазивните методи като амниоцентезата, не носи никакъв риск от загуба на плода в следствие на интервенция. Съгласно препоръките на специалистите по пренатална медицина положителните резултати от теста трябва задължително да бъдат потвърдени чрез някой от инвазивните диагностични методи. PrenaTest™ се препоръчва да се прилага след 9-та гестационна седмица при бременни жени, чийто плод е с риск от развитие на Синдром на Даун, Синдром на Патау и Синдром на Едуардс. Препоръчително е бременната жена, която ще направи PrenaTest™, първо да се консултира със своя гинеколог и/или специалист по медицинска генетика, за да може да вземе правилно решение за развитието на своята бременност.

Опаковка на кит за PrenaTest

Вижте повече на www.prenatest.bg